Vrienden van de Thuiszorg

Kookclub

Een paar avonden per week is er een kookclub. Ouderen die onder begeleiding van 2 vrijwilligers een maaltijd voorbereiden. De inkopen worden door de vrijwilligers gedaan, in samenspraak met de deelnemers. Er wordt gestart met een kop koffie waarbij dan ook de taken voor de maaltijd besproken worden, wie gaat wat doen. Vrijwilligers ondersteunen en helpen bij het kookproces. Samen de tafel dekken en daarna ook gezamenlijk dineren. Bij voldoende aanmeldingen wordt een nieuwe groep gestart. Een groep bestaat uit 6 personen.