Hoe meer vrienden...

Stichting Vrienden van de Thuiszorg kan haar werk niet doen zonder de steun van donateurs. Gelukkig heeft onze Vriendenclub zich in snel tempo uitgebreid tot enkele duizenden donateurs die met hun bijdragen het Noodfonds vullen. Helaas zijn er nog altijd thuiszorgcliënten die we teleur moeten stellen. Vandaar dat we uw hulp hard kunnen gebruiken!

U kunt zich aansluiten bij de Vrienden door een eenmalige of een jaarlijkse bijdrage te doneren. Hoe hoog die is, dat bepaalt u uiteraard zelf. Vul onderstaand formulier in voor uw donatie.

Het bedrag zullen wij vervolgens automatisch incasseren. Ontvangt u liever een machtigingskaart, stuurt u dan een mail naar info@vriendenvandethuiszorg.nl.

JA, ik sluit me graag aan bij de Stichting Vrienden van de Thuiszorg, om hen te helpen, die onze hulp zo hard nodig hebben.